Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działały 1723 zakłady stacjonarne pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys. miejsc, przebywało w nich 109,2 tys. mieszkańców. Liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 2,7%, liczba miejsc w tych zakładach o 1,3%, a mieszkańców o 1,3%.