Czy ludzie w Polsce mają do siebie zaufanie? Czy ufają instytucjom publicznym? Jakie wartości w swoim życiu uważają za najważniejsze? Jaki jest poziom akceptacji dla zachowań uważanych za naganne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących jakości życia możemy poznać dzięki wprowadzeniu do polskiego systemu statystyki publicznej wieloaspektowego Badania spójności społecznej.

Unikatowy charakter tego badania polega przede wszystkim na integracji na poziomie danych indywidualnych najważniejszych aspektów szeroko rozumianej jakości życia, zarówno w wymiarze obiektywnym, jak i subiektywnym. Obszerny zakres tematyczny oraz cykliczny charakter badania pozwalają na monitorowanie sytuacji społecznej w Polsce i ocenę skuteczności działań podejmowanych na rzecz walki z ubóstwem, integracji społecznej oraz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.