Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jakość życia osób starszych w Polsce

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 08.05.2017
Częstotliwość wydania: wydanie jednorazowe

Prezentujemy Państwu wybrane informacje na temat jakości życia osób starszych w Polsce. W obliczu występującego w krajach europejskich zjawiska określanego jako starzenie się społeczeństw, badanie poszczególnych obszarów dotyczących warunków życia osób starszych ma szczególne znaczenie dla projektowania i prowadzenia polityk publicznych.

Zgodnie ze standardami EUROSTAT-u oraz OECD przyjęto, że osobami starszymi są osoby w wieku 65 i więcej lat. Dane o tej grupie zostały zestawione z analogicznymi danymi obejmującymi populację osób mających ukończone przynajmniej 16 lat.

W folderze przedstawiono nie tylko wskaźniki obiektywnych warunków życia, ale także dotyczące stanów emocjonalnych, systemu wartości czy stylów życia. Dane dotyczą takich aspektów jak: sytuacja materialna, stan zdrowia, znajomość języków obcych,  czytelnictwo, korzystanie z komputera i Internetu, formy spędzania czasu wolnego, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu, aktywność w społecznościach lokalnych, kontakty społeczne, zaangażowanie w działalność różnych organizacji, zaufanie do ludzi i instytucji, system wartości, życie religijne, czy wreszcie odczuwany poziom dobrobytu.

Prezentowane dane pochodzą z wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw domowych pn. „Badanie spójności społecznej”, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w pierwszej połowie 2015 r. na reprezentatywnej próbie prawie 14 tys.  mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat. Szczegółowe informacje nt. metody badania oraz analizy wyników zawiera publikacja pt. „Jakość życia w Polsce w 2015 r.  Wyniki Badania spójności społecznej”.

Do góry

Newsletter