Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.12.2019

W 2018 r. odnotowano w Polsce spadek wskaźnika produktywności zasobów o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2017 r. wskaźnik produktywności energii wzrósł o 0,6% w stosunku do 2016 r. Od 2013 r. zmniejsza się kwota płatności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłaconych dla gospodarstw rolnych realizujących rolnictwo ekologiczne.

W 2018 r. obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmowały w Polsce 10,2 mln ha, czyli 32,6% ogólnej powierzchni kraju. Największy udział w ich strukturze miały obszary chronionego krajobrazu (69,7%) oraz parki krajobrazowe (25,6%). Na 1 mieszkańca przypadało 2651 m2 obszarów prawnie chronionych.

W 2017 r. odnotowano najniższą w historii badań wartość wskaźnika liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego. Była ona o 20,0% niższa niż w roku bazowym (2000=100). Zmiany liczebności ptaków leśnych wykazują tendencję odwrotną. W 2017 r. wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych wzrósł o 29,0% i był jednym z najwyższych w porównaniu z rokiem referencyjnym.

Do góry

Newsletter