Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 04.12.2013

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2012 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska. Problematyka odpadów, promieniowania i hałasu, skutków zdrowotnych degradacji środowiska. Działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz wydatków bieżących.
 

Przekroje:

regiony (wybrane dane), województwa, podregiony, powiaty, tereny o dużej skali występowania zagrożeń, regiony hydrografi czne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki organizacyjne leśnictwa, obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, uzdrowiska. Gospodarka wodno-ściekowa, zanieczyszczenia i ochrona powietrza, odpady, nakłady inwestycyjne i wydatki bieżące ochrony środowiska – wg sekcji, działów, grup, klas (w szczególnych przypadkach) PKD 2007, porównania międzynarodowe.

Do góry

Newsletter