Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.09.2016

Tablice przedstawiają struktury gospodarstw domowych z uwzględnieniem statusu na rynku pracy członków tych gospodarstw, obliczone na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Od I kw. 2016 r. w BAEL wagi dla gospodarstw domowych wyznaczane są zgodnie z metodologią Eurostat na podstawie wag finalnych przypisanych uprzednio członkom zbadanych gospodarstw (respondentom). W przypadku, gdy tylko niektóre osoby w gospodarstwie domowym wzięły udział w badaniu, wówczas pozostałym członkom takiego gospodarstwa przypisywana jest zerowa waga finalna. Wagę finalną dla gospodarstwa domowego stanowi wartość średnia wag jego członków wliczając w to osoby mające zerową wagę finalną. Jest ona przypisana osobie będącej głową gospodarstwa, a ocenę liczby gospodarstw domowych w danym kwartale oblicza się sumując takie wagi dla wszystkich głów gospodarstw domowych. Więcej szczegółowych wyjaśnień  dot. metodologii BAEL znajduje się pod adresem: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2016-roku,4,20.html

Dla umożliwienia analiz w czasie, dokonano przeliczeń danych za okresy wcześniejsze, w związku z czym załączone tablice przedstawiają wyniki za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2015 r.

Do góry

Newsletter