Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.09.2018

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 2,2%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 2,0%.

 

Tablica 1. Pogłowie bydła w czerwcu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

VI 2018
w tys. sztuk

VI 2017=100 XII 2017=100
Bydło 6201,4 100,9 102,7
Cielęta w wieku poniżej 1 roku 1686,4 98,0 98,4
Młode bydło w wieku 1-2  lat 1734,0 101,9 103,9
Bydło w wieku 2 lat i więcej 2781,0 102,2 104,8

w tym krowy

2429,2 102,3 103,8


* Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego:

  • wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
  • wylosowane gospodarstwa  indywidualne  (40 tys. gospodarstw - próba około 2%).

Do góry

Newsletter