Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2018
Częstotliwość wydania: wydanie co 3 lata

Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek. W porównaniu do wydania poprzedniego, publikacja została wzbogacona o syntezę.

Przedstawione w publikacji wskaźniki natężenia pozwalają porównać stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu, które są realizowane poprzez zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, w tym w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji publicznej, kultury, infrastruktury komunalnej, utrzymania czystości i porządku.

Publikacja zawiera uwagi ogólne, obejmujące podstawowe definicje  i pojęcia stosowane w sprawozdawczości GUS, będącej głównym źródłem danych oraz uwarunkowania prawne. Niektóre informacje pochodzą ze źródeł administracyjnych tzn. informacje o drogach pochodzą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, informacje o finansach samorządów ze sprawozdań Ministerstwa Finansów, natomiast dane o edukacji opracowano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. Część tabelaryczną rozpoczyna tablica przeglądowa  przedstawiająca podstawowe dane o mieniu gmin i powiatów w latach 2000, 2005, 2010 oraz 2015-2017, w przekroju województw.  

Przekroje: województwo, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie.
Do góry

Newsletter