Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.03.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami. Dla gospodarki jako całości i dla grup wyrobów i usług pokazuje całość podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i eksportu.

Produkcja globalna oraz zużycie pośrednie zaprezentowane są wg działów PKD w podziale na działy PKWiU. Import, marża handlowa i transportowa, podatki od produktów pomniejszone o dotacje dla produktów, spożycie w sektorze gospodarstw domowych, w sektorze instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości i eksport zaprezentowane są wg działów PKWiU.

Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i produkcja globalna nierynkowa, koszty związane z zatrudnieniem, pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna netto i brutto oraz wartość dodana brutto zaprezentowane są wg działów PKD.

Do góry

Newsletter