Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.11.2017

Główny Urząd Statystyczny publikuje zrewidowane dane z rachunków regionalnych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna).

W załączonych tablicach zestawiono dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) według rodzajów działalności w przekroju województw i podregionów za lata 2010-2015, stanowiące porównywalne szeregi czasowe.

Dane zostały opracowane zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r., z późn. zm.).

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do rachunków narodowych znajduje się w notatce informacyjnej GUS „Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2016 rok” z dnia 23 października 2017 r.

Do przeliczeń PKB na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI, opracowaną na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Aktualne dane z rachunków regionalnych będą dostępne także w Banku Danych Lokalnych.

Do góry

Newsletter