Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2012 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.12.2013

Badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób za rok 2012 dostarczyło informacji o 76 939 podmiotach1. W zbiorowości tej dominowały przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób (76,8% wobec 75,7% w roku 2011). Do grupy podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 19,2% jednostek (w 2011 r. – 20,1%). Najmniej liczną grupę, podobnie jak w roku 2011, stanowiły przedsiębiorstwa duże o liczbie pracujących powyżej 249 osób (4% ogólnej liczby przedsiębiorstw).


1 Roczną ankietę przedsiębiorstwa SP zobowiązane były wypełnić podmioty o liczbie pracujących (wg stanu na koniec roku) 10 i więcej osób, prowadzące podstawową działalność gospodarczą zaklasyfikowaną wg PKD 2007 do sekcji: A (dz.03), od B do I, J (z wyłączeniem instytucji kultury posiadających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S. Badaniem nie były objęte państwowe jednostki organizacyjne.


Do góry

Newsletter