Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku (notatka informacyjna)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.04.2010

W październiku 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejne badanie modułowe gospodarstw domowych, poświęcone problematyce turystyki i wypoczynku.
Wśród podstawowych celów badania wymienić należy: poznanie sposobów spędzenia czasu przeznaczonego na wypoczynek, preferowanych przez członków badanych gospodarstw domowych, poznanie planów urlopowych, ocenę stopnia uczestnictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych, oszacowanie poziomu wydatków przeznaczonych na ten cel, a także próbę wyjaśnienia powodów nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych. Zadaniem naszym było też ustalenie poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i oszacowanie wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację tego sprzętu. Badanie dotyczyło wyjazdów w okresie 1 X 2008 r. – 30 IX 2009 r.


Uczestnictwo gospodarstw domowych w wyjazdach turystycznych


Z zebranych danych wynika, że 55,8% gospodarstw domowych wykazało aktywność turystyczną w badanym okresie. Jest to wynik nieznacznie wyższy od uzyskanego w poprzedniej edycji badania (w 2005 r. odsetek ten wyniósł 52,7%).

Na podstawie wyników badania można zaobserwować dość znaczne różnice w aktywności turystycznej członków gospodarstw domowych w zależności od typu wyjazdu. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy długoterminowe (trwające 5 i więcej dni) w kraju - uczestniczyli w nich członkowie 33,8% gospodarstw. Na drugim miejscu znalazły się wyjazdy krajowe krótkoterminowe (trwające 2-4 dni), które odnotowano w 30,9% gospodarstw. Wyjazdy zagraniczne były zdecydowanie mniej popularne. W wyjazdach zagranicznych połączonych z noclegiem (czyli trwających co najmniej 2 dni lub dłużej) uczestniczyli członkowie 12,2% gospodarstw domowych.

Jako przyczynę braku aktywności turystycznej przedstawiciele gospodarstw domowych podawali najczęściej brak środków finansowych, brak zainteresowania wyjazdem, stan zdrowia. Marginalne znaczenie miały natomiast takie przyczyny, jak: brak urlopu, oddelegowania służbowego, czy wykorzystywanie urlopu na pracę zarobkową.
 

Do góry

Newsletter