Informacja o działalności teatrów i instytucji muzycznych w 2016 r.