Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyznania religijne w Polsce 2019-2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.12.2022
Częstotliwość wydania: wydanie co 3 lata

Prezentowana książka "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021" jest 10 edycją cyklicznej serii wydawniczej Głównego Urzędu Statystycznego.

Na początku publikacji omówione zostały wybrane aspekty metodologii statystycznych badań nad wyznaniami religijnymi w Polsce (Rozdział 1). Następnie, zawarto rozważania dotyczące  nazw polskich Kościołów i związków wyznaniowych w perspektywie nauk o kulturze i religii (Rozdział 2) oraz pokazano i skomentowano klasyfikację Polskich Kościołów i związków wyznaniowych w układzie tradycji religijnych (Rozdział 3).

W oparciu o przywołaną klasyfikację (zmodyfikowaną i rozszerzoną w stosunku do klasyfikacji stosowanej w latach ubiegłych przez GUS), w obszernej części książki, zaprezentowano dane statystyczne dotyczące funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych,  kreśląc tym samym mapę wyznaniową naszego kraju.

Powyższe dane obejmują nie tylko liczebności: wiernych, duchownych, parafii oraz miejsc kultu, ale także informacje nt. podejmowanych aktywności o charakterze dobroczynno-charytatywnym i edukacyjnym. Zawarto także syntetycznie opracowane charakterystyki podstawowych prawd wiary, zarysy doktryn teologicznych oraz omówienia niektórych faktów historycznych dotyczących poszczególnych wyznań czy grup wyznań (Rozdział 4).

W opracowaniu można znaleźć syntetyczne omówienie danych dotyczących zawieranych od 1999 r. małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi oraz informacje na temat placówek edukacyjnych i opiekuńczych prowadzonych przez organizacje wyznaniowe. Ważny wątek stanowią też dostępne informacje nt. przypadków dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę lub przynależność do kościoła (Rozdział 5).

Nawiązując do 30 rocznicy reformy struktury administracyjnej Kościoła katolickiego, ostatnia część niniejszej publikacji (Rozdział 6), została poświęcona właśnie temu zagadnieniu.

Do góry

Newsletter