Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.06.2020

Definicje pojęć:

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły ponadpodstawowej (do 2019 r. ponadgimnazjalnej), a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.

Od 2015 roku egzamin maturalny przeprowadzany jest w nowej formule. Aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo należy: uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego (brak progu zaliczenia).

Zdający przystępuje obowiązkowo do 2 egzaminów w części ustnej: język polski i język obcy nowożytny oraz 4 egzaminów w części pisemnej: na poziomie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny i  matematyka oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu innych przedmiotów. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo także przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości. 

Wyjaśnienia metodologiczne:

Egzamin maturalny w nowej formule przeprowadzany został w 2015 roku jedynie dla absolwentów liceów ogólnokształcących; absolwenci techników w 2015 r. przystąpili do egzaminu w starej formule.
(.) – oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

 

Dostępny szereg czasowy: 2015-2019

Okres obserwacji: dane roczne

Przekrój: rodzaj egzaminu, poziom egzaminu, przedmiot, płeć

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Do góry

Newsletter