Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Liczba osób, które przystąpiły/zdały egzamin maturalny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.12.2023

Częstotliwość publikacji: roczna

Okres obserwacji: dane roczne

Dostępny szereg czasowy: 2010-2023

Przekrój: Polska; województwa; przystąpili/zdali; płeć

Definicje pojęć: Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły średniej, a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.

Od 2015 roku egzamin maturalny przeprowadzany jest w nowej formule. Aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo należy: uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego (brak progu zaliczenia).

Zdający przystępuje obowiązkowo do 2 egzaminów w części ustnej: język polski i język obcy nowożytny oraz 4 egzaminów w części pisemnej: na poziomie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny i  matematyka oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu innych przedmiotów. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo także przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości.

Dane dotyczą egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju.

W roku 2015 podano łącznie liczbę osób zdających egzamin maturalny według nowej i starej formuły.

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Dane z zestawów informacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; opracowanie wyników badań - Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dostępne formaty plików:  xlsx; csv

Do góry

Newsletter