Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.07.2018

Rządowym programem „Rodzina 500+” realizowanym w 2017 roku objęto 3 845 tys. dzieci do 18 lat. Świadczenie wychowawcze otrzymywało około 3 797 tys. dzieci, a dodatek 500+ w pieczy zastępczej ponad 47 tys. dzieci.

W 2017 r. do rodzin trafiło prawie 23 452,8 mln zł, w tym 23 171,3 mln zł w ramach świadczenia wychowawczego oraz 281,6 mln zł w ramach dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty.

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” uruchomiono 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzymali rodzice, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin, których dochód nie przekroczył  800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Prawo do dodatkowego wsparcia na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia  przysługuje rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka (w postaci dodatku wychowawczego) oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (w postaci dodatku do zryczałtowanej kwoty). Oba świadczenia wypłacane są w wysokości 500 zł netto.

Świadczenie wychowawcze

Świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł miesięcznie objęto przeciętnie 3 797,1 tys. dzieci do 18 lat w 2 520,6 tys. rodzin naturalnych. Rodziny otrzymujące świadczenie już na pierwsze dziecko stanowiły 58% wszystkich rodzin pobierających świadczenie, co oznacza, że spełniały one kryterium dochodowe tj. osiągały dochód na osobę nie przekraczający 800 zł. Udział tych rodzin wahał się nieznacznie pomiędzy poszczególnymi województwami od 49,6 % w województwie mazowieckim do 69,6% w województwie świętokrzyskim.

Do góry

Newsletter