Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.10.2017

We wrześniu 2017 r., na rynkach produktów rolnych odnotowano wzrost cen skupu większości produktów roślinnych (wyjątek stanowiły ziemniaki), a staniały produkty zwierzęce (za wyjątkiem mleka). Odwrotna sytuacja wystąpiła na targowiskach, gdzie zarejestrowano spadek cen większości produktów roślinnych, natomiast wzrosły ceny produktów zwierzęcych za wyjątkiem cen prosiąt na chów. Na przestrzeni roku na obu rynkach wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych. Utrzymał się wzrost ceny skupu mleka krowiego osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Niższe były tylko w skupie ceny jęczmienia, ziemniaków i żywca wieprzowego.


Produkty

2016

2017

I-VI

VII-XII

VIII IX

w złotych

IX
2016 = 100

VIII
2017= 100

CENY SKUPU

Ziarno zbóż (bez siewnego)   - za 1 dt:

 

 

 

 

 

 

Pszenica

63,45

61,14

63,66

64,57

105,5

101,4

Żyto

54,43

50,34

53,13

53,73

107,1

101,1

Jęczmień

59,49

57,82

60,47

62,08

98,3

102,7

Pszenżyto

59,64

55,63

55,65

57,52

103,3

103,4

Owies

56,74

48,98

49,86

51,68

101,4

103,7

Kukurydza

66,93

49,65

71,74

66,59

125,1

92,8

Ziemniaki - za 1 dt

63,49

31,53

34,17

27,74

94,8

81,2

Żywiec rzeźny - za 1 kg:

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)

5,89

5,94

6,36

6,31

103,9

99,1

w tym młode bydło

6,08

6,19

6,58

6,51

99,8

98,9

Trzoda chlewna

4,32

5,01

5,29

5,28

99,8

99,8

Drób

3,68

3,68

3,87

3,86

103,7

99,7

Mleko - za 1 hl

104,31

117,40

139,70

144,95

129,6

103,8


Produkty

2016

2017

I-VI

VII-XII

VIII IX

w złotych

IX2016 = 100

VIII

2017= 100

CENY UZYSKIWANE PRZEZ ROLNIKÓW NA TARGOWISKACH
 Ziarno zbóż - za 1dt:

 

 

 

 

 

 

Pszenica

76,02

74,20

79,43

79,38

106,9

99,9

Żyto 

59,67

58,98

64,64

64,49

106,8

99,8

Jęczmień

71,04

67,99

73,04

71,92

106,0

98,5

Pszenżyto

64,58

63,64

69,14

69,82

107,4

101,0

Owies

61,51

60,44

65,82

63,83

106,5

97,0

 Ziemniaki jadalnea - za 1dt

104,45

87,59

96,22

88,38

102,6

91,9

 Żywiec rzeźny - za 1 kg:

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)b

6,56

6,51

6,78

6,90

108,2

101,8

w tym młode bydło  

6,98

7,08

7,05

7,25

104,6

102,8

Trzoda chlewna

4,32

4,91

5,35

5,45

109,2

101,9

 Zwierzęta gospodarskie – za 1 szt,:

 

 

 

 

 

 

Krowa dojna

3144

3012

3114

3117

100,8

100,1

Jałówka 1-roczna

1961

2042

2243

2294

116,8

102,3

Prosię na chów

146,48

162,76

196,72

189,35

115,6

96,3

 

Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

a  Bez wczesnych

b  Średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu młodego bydła i krów rzeźnych

Do góry

Newsletter