Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.09.2014

Produkty

2013

2014

I-VI

VII-XII

VII VIII

w złotych

VIII
2013 = 100

VII
2014= 100

CENY SKUPU

Ziarno zbóż (bez siewnego)   - za 1 dt:

 

 

 

 

 

 

Pszenica

97,02

71,59

66,08

63,81

98,4

96,6

Żyto

72,03

49,76

49,68

52,43

118,6

105,5

Jęczmień

82,30

69,51

60,27

61,67

94,9

102,3

Pszenżyto

84,39

58,58

56,99

55,95

105,9

98,2

Owies

61,61

47,34

49,99

45,96

108,6

91,9

Kukurydza

84,28

58,74

72,76

74,53

95,2

102,4

Ziemniaki - za 1 dt

66,78

41,55

50,69

39,78

79,2

78,5

Żywiec rzeźny - za 1 kg:

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)

6,39

6,05

5,89

5,99

99,5

101,7

w tym młode bydło

6,60

6,22

6,16

6,28

100,3

102,0

Trzoda chlewna

5,20

5,55

5,33

5,19

86,9

97,4

Drób

4,16

4,28

4,36

4,45

97,0

102,0

Mleko - za 1 hl

125,91

145,10

133,97

128,17

96,4

95,7

Dane obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.


Na rynku rolnym w sierpniu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., spadły ceny prawie wszystkich produktów rolnych w skupie i na targowiskach. Wyższy poziom osiągnęły ceny skupu żyta, pszenżyta i owsa. Spadły ceny mleka w skupie, ceny żywca rzeźnego zarówno w skupie, jaki i na targowiskach oraz ceny prosiąt na targowiskach do dalszego chowu.

W porównaniu do lipca br. odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen wszystkich zbóż, za wyjątkiem żyta i jęczmienia. Na obu rynkach wzrosły ceny żywca wołowego, a także ceny skupu drobiu, przy jednoczesnym spadku cen żywca wieprzowego. Spadły ceny mleka w skupie, a także ceny prosiąt na targowiskach.

Do góry

Newsletter