Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.05.2018

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w kwietniu 2018 r. wyniósł 98,7 (co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3%).

Na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem poziom cen zbóż w niewielkim stopniu odbiegał od notowanych przed miesiącem. Obniżeniu uległy ceny skupu żywca wieprzowego, drobiowego i mleka. W skali roku obniżyły się ceny większości podstawowych zbóż, wzrosły jedynie ceny jęczmienia, żywca wołowego, drobiowego i mleka.

Na targowiskach w skali miesiąca wzrosły ceny większości zbóż, żywca wieprzowego i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano wzrosty cen wszystkich produktów rolnych objętych badaniem.

 

Tablica 1. Ceny skupu (bez VAT)

Produkty

2017

2018


I-VI

VII-XII

III

IV

w złotych

IV

2017=100

III 2018=100

Ziarno zbóż

(bez siewnego) – za 1 dt

 

 

 

 

 

 

Pszenica

68,87

64,94

66,85

66,24

96,4

99,1

Żyto

56,47

53,85

57,25

57,38

98,2

100,2

Jęczmień

62,02

60,95

67,08

67,35

108,3

100,4

Pszenżyto

62,11

56,92

61,86

62,37

96,7

100,8

Owies

54,96

50,51

51,87

51,85

93,1

100,0

Kukurydza

63,70

50,81

61,81

62,35

95,6

100,9

Ziemniaki – za 1 dt

63,15

29,55

60,90

67,06

99,2

110,1

Żywiec rzeźny – za 1 kg

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)

6,27

6,42

6,34

6,58

105,4

103,7

w tym młode bydło

6,47

6,70

6,48

6,73

104,5

103,8

Trzoda chlewna

5,19

4,92

4,63

4,51

83,6

97,4

Drób

3,57

3,81

3,61

3,56

100,4

98,8

Mleko – za 1 hl

131,58

146,66

134,20

132,17

100,9

98,5

 

Tablica 2. Ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (bez VAT)

Produkty

2017

2018


I-VI

VII-XII

III

IV

w złotych

IV

2017=100

III 2018=100

Ziarno zbóż – za 1 dt

 

 

 

 

 

 

Pszenica

77,51

80,21

81,02

81,36

105,2

100,4

Żyto

61,63

64,84

    65,51

65,34

106,2

99,7

Jęczmień

71,91

73,61

    75,45

77,17

106,9

102,3

Pszenżyto

66,92

70,06

71,22

71,83

106,5

100,9

Owies

63,94

65,33

    66,55

67,46

104,1

101,4

Ziemniaki jadalnea – za 1t

85,33

89,52

    87,82

87,42

103,9

99,5

Żywiec rzeźny – za 1 kg

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)b

6,97

6,90

7,22

7,20

104,0

99,7

w tym młode bydło

7,32

7,22

7,59

7,47

102,9

98,4

Trzoda chlewna

5,01

5,32

4,94

5,08

100,2

102,8

Zwierzęta gospodarskie – za 1 szt.

 

 

 

 

 

 

Krowa dojna

2995

3089

3108

3053

103,6

98,2

Jałówka 1-roczna

2250

2277

2150

2110

102,6

98,1

Prosię na chów

178,45

189,48

   185,43

188,20

103,4

101,5


Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

a Bez wczesnych

b Średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu młodego bydła i krów rzeźnych

Do góry

Newsletter