Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej

Nazwa angielska: Sale of construction and assembly production

Definicja:

Wartość sprzedanych robót budowlano-montażowych zrealizowanych siłami własnymi (tj. bez podwykonawców) na rzecz obcych zleceniodawców. Wartość ta wyrażana jest w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów i bonifikat, bez należnego od tej sprzedaży podatku od towarów i usług VAT. Roboty budowlano-montażowe obejmują działalność polegającą na wznoszeniu budynków i budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje prace ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa obiektów budowlanych, które polegają na wznoszeniu, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. W szczególności są to:

1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, które obejmują prace w zakresie budowy, rozbudowy, odbudowy, przebudowy, remontu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także montaż budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym;

2) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, które obejmują prace w zakresie wznoszenia, rozbudowy, odbudowy, przebudowy, remontu obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

3) roboty budowlane specjalistyczne związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt; obejmują one:

 1. rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych,
 2. przygotowanie terenu pod budowę (tj. oczyszczanie terenu budowy, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp., przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego (usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu), odwadnianie terenu budowy, drenowanie terenów rolniczych i leśnych),
 3. wykonywanie wykopów i wierceń próbnych mających na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych,
 4. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 5. instalowanie: dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych (włączając naprawy i konserwacje), drzwi automatycznych oraz obrotowych, instalacji odgromowej, podciśnieniowych systemów czyszczących, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej,
 6. tynkowanie,
 7. zakładanie stolarki budowlanej tj. instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów; wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: zabudowy kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane; wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów i ruchomych ścianek działowych,
 8. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 9. malowanie i szklenie,
 10. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (np. czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania),
 11. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych,
 12. wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych (np. budowa fundamentów, wbijanie pali, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, osuszanie budynków, wiercenie szybów, montaż i wyginanie elementów stalowych, montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych (z wyłączeniem ich wynajmowania), wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia oraz budowa kominów i pieców przemysłowych, specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu (np. do prac na wysokościach), roboty podpowierzchniowe, budowa odkrytych basenów kąpielowych, czyszczenie zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod).

Źródło definicji:
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15)
 • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: -

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Działalność budowlana

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Lublinie
e-mail:
Do góry

Newsletter