Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym

Nazwa angielska: Sale of construction works with an investment character

Definicja:
Sprzedaż robót budowlanych określonych jako "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej": 1) realizowanych na nowych obiektach, obejmujących: przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę, budowę (wznoszenie), odbudowę budynków, budowli, części budowlanej kotłów, maszyn i urządzeń technicznych trwale umiejscowionych, linii i sieci elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych wraz z robotami wykończeniowymi i montażem wewnętrznych instalacji oraz konstrukcji metalowych tych obiektów, montaż maszyn i urządzeń trwale umiejscowionych, roboty górnicze dołowe i wiercenia związane z rozszerzaniem chodników w czynnych kopalniach, wykonywane przez przedsiębiorstwa budowy kopalń, 2) realizowanych w istniejących (użytkowanych) obiektach roboty mające charakter przebudowy, rozbudowy (nadbudowy, dobudowy), w wyniku których uzyskuje się przynajmniej jeden z niżej wymienionych efektów: a) zmiana charakteru (przeznaczenia) modernizowanego obiektu, b) istotne zwiększenie jego pierwotnej wartości użytkowej, c) przystosowanie do zmienionych warunków użytkowania, d) wydłużenie okresu jego użytkowania, e) obniżenie kosztów eksploatacji, bądź poprawa jakości usług czy procesów produkcyjnych prowadzonych w tym obiekcie; O zaliczeniu tych robót do inwestycji decydują kryteria rzeczowe (techniczne), a nie finansowe.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
Do 2000 r. - w zakresie sprawozdawczości bieżącej i do 1999 r. w zakresie sprawozdawczości rocznej pojęcie występowało jako "sprzedaż robót inwestycyjno-modernizacyjnych".

Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność budowlana

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Ewa Kuniewicz
e-mail:
Do góry

Newsletter