Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo)

Nazwa angielska: Seasonally adjusted index of sale of construction and assembly production

Definicja:
Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) skorygowany o efekt sezonowości. Pod pojęciem sezonowości rozumie się regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym. Korelacja sezonowa uwzględnia zmienność kalendarzową, układ dni roboczych, świąt stałych i ruchomych oraz tzw. efekt Świąt Wielkanocnych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do wyrównań sezonowych stosowana jest procedura TRAMO/SEATS oparta na modelowaniu ARIMA rekomendowana przez Eurostat. Podstawą wyrównań sezonowych są szeregi. Potrzeba zapewnienia stabilności publikowanych wyników wymaga na etapie obliczeń stosowania stałych parametrów modelowania w okresach rocznych. Po tych okresach dokonywana jest korekta opublikowanych danych.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
    Miejsce publikacji: Dz. U. z 2012 r. poz. 1391, z późn. zm.
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność budowlana

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Lublinie
e-mail:
Do góry

Newsletter