Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ludność bierna zawodowo według BAEL

Synonimy: BAEL, Bierni zawodowo
Nazwa angielska: Economically inactive population according to the LFS

Definicja:

Populacja biernych zawodowo obejmuje:
1. osoby w wieku 15-89 lat, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, które w badanym tygodniu:
a) nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały;
b) nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie w aktywny sposób lub poszukiwały pracy aktywnie, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym;
c) nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
- dłuższym niż 3 miesiące,
- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć;
2. wszystkie osoby w wieku 90 lat i więcej.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych w wieku 15-74 lata, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.


Źródło definicji:
  • Rezolucja dotycząca statystyki pracy, zatrudnienia i niepełnego wykorzystania siły roboczej przyjęta podczas 19 Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie (ICLS) i zarekomendowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP/ILO) do stosowania we wszystkich krajach.
    Miejsce publikacji: Genewa
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2240 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie "zasoby pracy" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 59)

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Społecznych i Rynku Pracy
e-mail:
Zmiany w opisie pojęcia:
Do góry

Newsletter