Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Bezrobotni według BAEL

Synonimy: BAEL, Bezrobotni
Nazwa angielska: Unemployed persons by LFS

Definicja:

Osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,
- aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę,
- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe ją podjąć.


Źródło definicji:
  • Rezolucja dotycząca statystyki pracy, zatrudnienia i niepełnego wykorzystania siły roboczej przyjęta podczas 19 Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie (ICLS) i zarekomendowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP/ILO) do stosowania we wszystkich krajach.
    Miejsce publikacji: Genewa
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2240 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie "zasoby pracy" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 59)

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Społecznych i Rynku Pracy
e-mail:
Zmiany w opisie pojęcia:
Do góry

Newsletter