Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2019 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
30
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2018 roku

W publikacji zawarto dane o podmiotach niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej
30
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019)

Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku

Aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystyka ich sytuacji na rynku pracy. Osoby pełnozatrudnione, niepełnozatrudnione oraz bezrobotne wg cech demograficzno-ekonomicznych.
Czytaj dalej
30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4% (wskaźnik cen 103,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej
30
kwi

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku

W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według ich typów, wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej. Dotyczą one m.in. liczby pracujących i rodzaju działalności grupy.
Czytaj dalej
30
kwi

Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku

Analiza dostępności i wykorzystania elastycznych form pracy, oraz stopnia autonomii pracowników w zakresie organizacji własnego czasu pracy i wpływu na rodzaj i charakter wykonywanych zadań.
Czytaj dalej
30
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej
30
kwi

Jak GUS prowadzi statystykę zgonów

W związku z szeregiem pytań kierowanych pod adresem Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących statystyki zgonów, a w szczególności bieżących informacji w tym zakresie, poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienia dotyczące organizacji badań statystycznych i roli statystyki publicznej w tym zakresie.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2019 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu br. 1 oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.
Czytaj dalej
30
kwi

Dzień bez komputera

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - kwiecień 2020 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2020 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W kwietniu br. koniunktura oceniana jest najgorzej od początku prowadzenia badania we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
kwi

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych. Częstotliwość publikacji - miesiąc.
Do góry

Newsletter