Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwiecień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w kwietniu 2017
Czytaj dalej
28
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2017 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym, bez większych strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury lokalnie do -25°C przy gruncie występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom.
Czytaj dalej
28
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
28
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2015 r.

Informacje o podmiotach posiadających udziały za granicą, oddziały lub zakłady – liczba podmiotów, formy prawne, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną. Informacje dotyczące jednostek zagranicznych – liczba jednostek, liczba pracujących, rodzaj prowadzonej działalności, kraje lokalizacji, przynależność do grup przedsiębiorstw. Przychody, koszty, eksport, import, nakłady na środki trwałe jednostek zagranicznych.
Czytaj dalej
28
kwi

Infografika - Wypadki przy pracy 2016

Infografika przygotowana z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Czytaj dalej
28
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2017 (671)

W numerze m. in.: Bożena ŁAZOWSKA, Władysław Wiesław ŁAGODZIŃSKI — 60 lat „Wiadomości Statystycznych”; Czesław DOMAŃSKI — „Wiadomości Statystyczne” jako istotny element edukacji statystycznej społeczeństwa...
Czytaj dalej
28
kwi

Infografika PRACA - Dane z BAEL za IV kw. 2016 r.

1 maja obchodzimy Święto Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
Czytaj dalej
28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2015 roku

Tablice zawierające informacje na temat cyfryzacji jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
kwi
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2016 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, a także budownictwo). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2017 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

„Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2015 r.” to kolejna edycja opracowania Urzędu Statystycznego w Łodzi, którego celem jest wskazanie pozycji województwa łódzkiego wśród innych województw pod względem dobranych zmiennych charakteryzujących różnorodne aspekty warunków życia mieszkańców.

Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne „Popyt na pracę w województwie opolskim w 2016 r.” zawiera podstawowe informacje statystyczne dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych obszarów (handlu detalicznego, zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, informacji i komunikacji oraz budownictwa). W przypadku sekcji przetwórstwo przemysłowe opinie w zakresie koniunktury są optymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w marcu. W sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny dotyczące ogólnego klimatu koniunktury są również korzystne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Koniunkturę lepiej niż w marcu oceniają jednostki działające w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii, przetwórstwa przemysłowego, handlu oraz budownictwa. Jedynie firmy z sekcji informacja i komunikacja zgłaszają ostrożniejsze niż przed miesiącem oceny w tym zakresie.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2016 r

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
kwi
28
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
kwi

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - marzec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
28
kwi

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
28
kwi

Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2016 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia oraz wyposażenia technicznego powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy osób zatrudnionych w służbach zatrudnienia w końcu roku, według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stanowiska i stażu pracy w służbach zatrudnienia.
Czytaj dalej
28
kwi

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

Raport o sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter