Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

21
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.

W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).
Czytaj dalej
21
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2015-2016

Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto (roczny i kwartalny) za lata 2015 – 2016.
Czytaj dalej
21
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2017 roku

W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw w badanych obszarach działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, w większości lepsze od formułowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
21
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

21
kwi

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
21
kwi

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter