Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Leśnictwo w 2023 roku

27.06.2024
Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r., powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 9495,7 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9294,9 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2023 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 63,1 tys. ha, a zalesienia objęły obszar 0,7 tys. ha. W 2023 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem (o 6,7%) do poziomu 41662,2 tys. m3, w tym grubizny (o 6,7%) do 39846,0 tys. m3.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku

27.06.2024
Podstawowe informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2023 roku

27.06.2024
Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej Polski i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców Polski w turystyce oraz o ruchu granicznym. Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej oraz charakteryzujące przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce. Ocena wykorzystania potencjału turystycznego przy zastosowaniu wybranych metod statystycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku

26.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 2,4% i Polaków o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu po-przedniego roku.
Czytaj dalej

Publikacja Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2024 r.

26.06.2024
Analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce prowadzona w ramach prac statystyk eksperymentalnych. Oszacowano równoległy (COINC) oraz wyprzedzający (LEAD) zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej. Wskaźnik równoległy (jednoczesny) odzwierciedla bieżący stan koniunktury, natomiast wyprzedzający wskaźnik koniunktury przedstawia, z pewnym określonym wyprzedzeniem, przyszły stan koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej

Pracujący w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania

25.06.2024
Folder Pracujący w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania to materiał promujący pakiet Pracujący w gospodarce narodowej. Znajdują się w nim dane statystyczne na najniższych poziomach agregacji – w tym dla miast i obszarów wiejskich.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2024 r.

25.06.2024
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2024 r.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2024 roku

25.06.2024
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w kwietniu 2024 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    408
Do góry

Newsletter