Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 roku

04.09.2017
W I półroczu 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 39093 osoby i była o 0,4% mniejsza niż w I półroczu 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.

31.08.2017
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 roku

31.08.2017
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 r. w stosunku do dwóch kwartałów 2016 r. wyniósł 101,3 (wzrost cen o 1,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2016 roku

31.08.2017
W opracowaniu zamieszczone zostały dane o dostawach wybranych towarów na rynek krajowy, a także o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2016 r. Szersze informacje w tym zakresie zostaną zaprezentowane w końcu września br. w internetowej publikacji „Rynek wewnętrzny w 2016 r.”.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

31.08.2017
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku

31.08.2017
Badaniem objętych zostało 106 przedsiębiorstw prowadzących w 2016 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2016 r. zawarły 401 tys. nowych umów leasingu na 558 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 51,0 mld zł.
Czytaj dalej

Tablica Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)

31.08.2017
Główny Urząd Statystyczny prezentuje Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030. Prognoza ta została opracowana w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015

31.08.2017
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem polskich rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2017 r.

31.08.2017
W II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2016 r.

30.08.2017
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2016 r. wyniosła ok. 6,5 mld zł (przy 15,2 mld zł w 2015 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 1,7 mld zł (3,3 mld zł w 2015 r.).
Czytaj dalej
1    375  376  377  378  379  380  381  382  383    389
Do góry

Newsletter