Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 roku

27.08.2018
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2018 r.

24.08.2018
Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2018 r. 56,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten wzrósł o 0,5 p. proc, natomiast w odniesieniu do II kwartału 2017 r. obniżył się o 0,2 p. proc.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - sierpień 2018

24.08.2018
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 7/2018

24.08.2018
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2018 roku

24.08.2018
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2018 roku
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lipca 2018 r.

24.08.2018
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lipca 2018 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2018 roku

24.08.2018
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2018 r.

24.08.2018
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 1 półrocze 2018 roku

24.08.2018
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech np. form prawnych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2018 roku

23.08.2018
Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 r. wyniosła 4294 zł.
Czytaj dalej
1    373  374  375  376  377  378  379  380  381    394
Do góry

Newsletter