Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2022 r.

31.08.2023
Opracowanie jest wynikiem analizy źródeł administracyjnych, w tym rejestrów, w odniesieniu do czterech zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych1. Przedstawione w nim zostały wynikowe dane statystyczne dla zasobów kadry medycznej oraz informacja metodologiczna opisująca założenia metody opartej tylko na pozyskanych przez statystykę publiczną kilku źródłach administracyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r.

31.08.2023
Na ostatni dzień marca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15218,4 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku

31.08.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (wskaźnik cen 110,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej

Publikacja Prognoza ludności na lata 2023-2060

31.08.2023
Niniejsza publikacja przedstawia założenia i analizę dotyczące przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych: płodności, umieralności i migracji na pobyt stały oraz wyniki prognozy ludności do 2060 r. - sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku

31.08.2023
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2022 r. wyniosła ok. 13,9 mld zł (przy 12,4 mld zł w 2021 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 4,0 mld zł (3,3 mld zł w 2021 r.). W roku 2022 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,45% i 0,13% PKB (odpowiednio 0,47% i 0,12% w 2021 r.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2022 roku

31.08.2023
W 2022 r. dostawy na rynek krajowy mięsa (m.in. wieprzowego, wołowego i cielęcego oraz drobiowego) wyniosły 4642 tys. ton i były wyższe o 6,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosły zarówno dostawy mięsa surowego ze zwierząt rzeźnych (o 9,1%), jak i dostawy mięsa drobiowego (o 3,5%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Migracje zagraniczne na pobyt czasowy - wyniki NSP 2021

31.08.2023
Niniejsze opracowanie stanowi prezentację ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w zakresie liczby ludności przebywającej czasowo za granicą oraz liczby imigrantów przebywających czasowo w Polsce.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2023 roku

31.08.2023
Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2 kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,6% rok do roku wobec wzrostu o 6,1% w analogicznym kwartale 2022 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu

30.08.2023
Celem badania jest zmierzenie walorów turystycznych w powiatach z uwzględnieniem ich otoczenia, z wykorzystaniem nowatorskiej metody pozwalającej na analizę wieloaspektową dla obszarów wyznaczonych w oparciu o jednolite kryteria.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport intermodalny w Polsce w 2022 roku

29.08.2023
Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.
Czytaj dalej
1    64  65  66  67  68  69  70  71  72    88
Do góry

Newsletter