Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 roku

15.09.2022
Pogłowie bydła w czerwcu 2022 r. liczyło 6 444,1 tys. sztuk, i było wyższe o 0,7% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (bez krów).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku

15.09.2022
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1% (przy wzroście cen towarów – o 17,5% i usług – o 11,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8% (w tym towarów – o 0,8% i usług – o 0,7%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2022 roku

15.09.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu - lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 893,1 mld PLN w eksporcie oraz 948,3 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 55,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 15,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 21,2%, a import o 31,5%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2022 roku

14.09.2022
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w pierwszym półroczu 2022 r.

12.09.2022
W 1 półroczu 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2022 roku - dane wstępne

12.09.2022
W I półroczu 2022 r. zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 2,6% więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r.
Czytaj dalej

Publikacja Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2021 r.

12.09.2022
Podstawowe informacje o ostatecznych szacunkach produkcji zwierzęcej. Informacje o produkcji żywca (wieprzowego, wołowego, drobiowego), wełny, mleka oraz jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych.
Czytaj dalej

Publikacja Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji

12.09.2022
Publikacja zawiera opis metodyki statystycznych badań cen na rynku detalicznym i działania podjęte w celu jej modernizacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2022 roku

09.09.2022
W 2 kwartale 2022 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,5%. W porównaniu do 2 kwartału 2021 r. wzrosły o 6,8%.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    56
Do góry

Newsletter