Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 roku

18.02.2022
W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 19,2% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 3,0%. a w porównaniu z analogicznym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 roku

18.02.2022
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2021 r. o 1,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 roku

18.02.2022
W styczniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2021 r. było wyższe o 2,3% i wyniosło 6459,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. było wyższe o 9,5% i wyniosło 6064,24 zł (brutto). Względem grudnia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obniżyło się o 8,7%.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 1/2022

18.02.2022
31 stycznia 2022 r. ukazał się numer 1/2022 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/1
Czytaj dalej

Repozytorium Standardów Informacyjnych

17.02.2022
Repozytorium Standardów Informacyjnych (RSI) jest portalem internetowym Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającym opisy rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji rządowej i samorządowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 roku (dane wstępne)

15.02.2022
Według wstępnych danych w styczniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,9%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 4 kwartał 2021 roku

15.02.2022
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2021 r. zwiększył się realnie o 7,3% rok do roku wobec spadku o 2,5% w analogicznym okresie 2020 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

15.02.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – grudzień ub. r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1305,2 mld PLN w eksporcie oraz 1308,1 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było dodatnie i wyniosło 47,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,8%, a import o 28,8%.
Czytaj dalej

30 rocznica przyjęcia Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej

11.02.2022
W 2022 r. mija 30 lat od opracowania i przyjęcia przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej, które obecnie stanowią zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ogólnoświatowe wzorce.
Czytaj dalej
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    83
Do góry

Newsletter