Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

30 rocznica przyjęcia Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.02.2022

W 2022 r. mija 30 lat od opracowania i przyjęcia przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej (FPOS) które obecnie stanowią zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ogólnoświatowe wzorce.

Zasady te zostały opracowane w czasie ogromnych zmian i wstrząsów zachodzących w całej Europie, kiedy  w wielu państwach członkowskich EKG ONZ statystycy bardziej niż kiedykolwiek zdali sobie sprawę, że potrzebują wspólnych ram, aby zdefiniować zasady, które kierują ich działaniami.


10 Fundamentalnych Zasad, które  pomagają zapewnić zaufanie i wiarygodność oficjalnej statystyki, to:

Zasada 1: Trafność, bezstronność i równy dostęp

Zasada 2: Standardy Zawodowe i etyka

Zasada 3: Odpowiedzialność i przejrzystość

Zasada 4: Zapobieganie nadużyciom

Zasada 5: Źródła statystyki publicznej

Zasada 6: Poufność

Zasada 7: Prawodawstwo

Zasada 8: Koordynacja

Zasada 9: Stosowanie standardów międzynarodowych

Zasada 10: Współpraca międzynarodowa


Zasady te leżą u podstaw wszystkiego, co robią producenci oficjalnej statystyki: od sposobów zbierania, przetwarzania i przechowywania danych po sposoby, w jakie urzędy statystyczne rozpowszechniają statystyki i komunikują się z tymi, którzy z nich korzystają. Zasady zapewniają niezależność od wpływów politycznych oraz prawo i obowiązek publicznego reagowania na niewłaściwe wykorzystywanie lub błędną interpretacji statystyk. Zapewniają wiarygodność statystyki publicznej, umożliwiając jej odgrywanie wyjątkowej roli jako dobra publicznego, które stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju i demokracji.

Aby uczcić 30tą rocznicę przyjęcia Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej, począwszy od 31 stycznia, wybrane kraje członkowskie Konferencji Statystyków Europejskich (CES), koordynującej międzynarodowe prace statystyczne w regionie EKG ONZ, poprowadzą serię kampanii, w których po kolei prezentować będą poszczególne zasady. Główny Urząd Statystyczny, we współpracy z Urzędem Statystycznym Irlandii, promować będzie ostatnią - 10tą zasadę: Współpracę międzynarodową. Kampania zaplanowana jest na okres 6-17 czerwca br. Kulminacją obchodów rocznicy będzie 70. sesja plenarna Konferencji Statystyków Europejskich w dniach 20-22 czerwca.


Włączając się w obchody rocznicowe, w ramach promocji 10tej Zasady FPOS, przygotowaliśmy gry, które pozwalają zapoznać się z dekalogiem zasad statystycznych w sposób łatwy i przyjemny.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi i życzymy dobrej zabawy!

Proponujemy również lekturę artykułu poświęconego FPOS przygotowanego przez Urząd Statystyczny Irlandii we współpracy z GUS.

Do góry

Newsletter