Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2021 r.)

11.01.2024
Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2023

11.01.2024
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - grudzień 2023

11.01.2024
Według stanu na koniec grudnia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 150,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W grudniu zarejestrowano 26,6 tys. nowych podmiotów tj. o 10,5% mniej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej

Publikacja Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

10.01.2024
Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe (w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego) prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe, tj. wielkość i strukturę majątku (aktywa), źródła jego finansowania (pasywa), dane z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przedstawiono dane o zapasach, przychodach i kosztach ogółem.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku

10.01.2024
Analiza sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych. Ponadto, przedstawiono również wybrane dane dotyczące struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (statystyka Inward FATS).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w lipcu 2023 roku

09.01.2024
Na koniec lipca 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w lipcu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku

05.01.2024
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,1% (wskaźnik cen 106,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2023 roku

04.01.2024
Ceny lokali mieszkalnych w 3 kwartale 2023 r. wzrosły o 4,5% w stosunku do 2 kwartału 2023 r., przy wzroście cen na rynku pierwotnym (o 4,0%) i na rynku wtórnym (o 5,0%). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,3% (na rynku pierwotnym o 9,8%, a na rynku wtórnym o 8,8%).
Czytaj dalej
1    34  35  36  37  38  39  40  41  42    279
Do góry

Newsletter