Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku

31.01.2024
Podstawowe informacje dotyczące zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficznymi oraz społeczno-ekonomicznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania
Czytaj dalej

Publikacja Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku

31.01.2024
Analiza zjawiska organizowania się przedsiębiorstw w grupy. W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według typów grup, ich wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej. Dane dotyczą m.in. liczby pracujących i rodzaju działalności grupy, przychodów, kosztów i wyników grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Ponadto, w publikacji zawarto informacje o jednostkach prawnych należących do grup.
Czytaj dalej

Tablica Macierz przepływów ludności związanych z zatrudnieniem – NSP 2021

31.01.2024
W Polsce w 2021 r. dojeżdżało do pracy 5182,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 37,7% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywały znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Poszczególne przepływy międzygminne zostały zawarte w macierzy przepływów ludności związanych z zatrudnieniem.
Czytaj dalej

Publikacja Dojazdy do pracy w świetle wyników NSP 2021

31.01.2024
Badanie dojazdów do pracy w 2021 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Partie polityczne w 2022 roku

31.01.2024
Na koniec 2022 r. wpis do ewidencji partii politycznych posiadało 99 ugrupowań, z czego aktywną działalność prowadziło 66 partii. Zrzeszały one 203,8 tys. członków, a pracę społeczną na ich rzecz wykonywało 16,7 tys. osób. Przychody partii wyniosły 82,1 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w grudniu 2023 roku

31.01.2024
Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2023 r. liczyło 9769,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%. Spadek pogłowia wystąpił w jednej grupie świń, w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniósł 2,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2023 roku

31.01.2024
Pogłowie bydła w grudniu 2023 r. liczyło 6435,5 tys. sztuk, i było niższe o 0,2% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowo-użytkowych stada za wyjątkiem bydła 2 lata i więcej.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

31.01.2024
Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Zawiera ona również informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, czy też wg podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedmiotem analiz są też informacje o wyposażeniu budynków w instalacje techniczno-sanitarne.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2023 roku

31.01.2024
Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w 2023 roku – szacunek wstępny

31.01.2024
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2023 r. był realnie wyższy o 0,2% w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 5,3% w 2022 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
1    36  37  38  39  40  41  42  43  44    287
Do góry

Newsletter