Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o badaniu Rozkład wynagrodzeń

19.03.2024
W drugiej połowie 2024 r. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie publikowanie co miesiąc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto. Pierwsze opublikowane dane będą dotyczyć stycznia 2024 r.
Czytaj dalej

Trwa 53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego

19.03.2024
53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego jest organizowana przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Informacja na temat zmian w zakresie „koszyka inflacyjnego” w 2024 roku

15.03.2024
Główny Urząd Statystyczny, jak co roku wprowadził modyfikacje do nowej edycji badania zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Główna zmiana dotyczyła uaktualnienia systemu wag stosowanego przy agregacji wskaźników zmian cen obserwowanych dla poszczególnych grup towarów i usług w celu obliczenia wskaźnika ogółem. W 2024 roku zastosowany zostanie system wag oparty na wynikach badania wydatków gospodarstw domowych z 2023 roku, prowadzonego metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju. Obecne wyniki badania zostały uogólnione w oparciu o informacje uzyskane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez GUS w 2021 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 roku

15.03.2024
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.

14.03.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych, PKD 2007.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce w czerwcu 2023 r.

14.03.2024
W ostatnim dniu czerwca 2023 r. pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2332,5 tys. osób. Spośród nich 1008,8 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku (dane wstępne)

14.03.2024
W 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem wzrosły o 16,2%, koszty o 15,7%, a nakłady inwestycyjne o 13,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku

14.03.2024
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 121,9 mld PLN w eksporcie oraz 115,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 3,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,0%, a import o 14,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dane krótkookresowe opracowane według europejskiej koncepcji jednostki rodzaju działalności udostępnione w Dziedzinowej Bazie Wiedzy

12.03.2024
Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane krótkookresowe opracowywane według europejskiej koncepcji jednostki statystycznej, którą jest Jednostka rodzaju działalności – JRD (ang. Kind-of-activity unit – KAU).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce we wrześniu 2023 roku

12.03.2024
Na koniec września 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5%. Obcokrajowcy wykonujący pracę we wrześniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej
1    31  32  33  34  35  36  37  38  39    296
Do góry

Newsletter