Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku

20.12.2023
W listopadzie 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z listopadem 2022 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6494,0 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022

20.12.2023
Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej rozszerzonej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

20.12.2023
Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca jej liczebność i strukturę w odniesieniu do danych z lat ubiegłych. Zawiera ponadto podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach, oraz o wartości brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach, a także o liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach. Wybrane dane prezentowane są z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów (według jednostek lokalnych).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - grudzień 2023 roku

20.12.2023
W grudniu 2023 r. odnotowano pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym polepszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzednie-go miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 15,2 i był o 0,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2022 r. - wyniki wstępne

19.12.2023
W 2022 r. w Polsce działało 103,4 tys. organizacji non-profit, zrzeszających 8,3 mln członków. Tworzyły one 153,4 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowiły 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, organizacje objęły pomocą 17,5 mln osób i przekazały wsparcie rzeczowe i finansowe o wartości 1,6 mld zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Metodologia dekompozycji w ramach rachunku produktywności KLEMS dla gospodarki polskiej

18.12.2023
Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania związane z implementacją rachunku produktywności gospodarki KLEMS w warunkach polskich. Rachunek ten opiera się na neoklasycznej koncepcji dekompozycji wzrostu gospodarczego zapoczątkowanej przez Roberta Solowa i rozwiniętej metodologicznie przez Dale’a Jorgensona i współpracowników.
Czytaj dalej

Publikacja Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021

18.12.2023
Przekazujemy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

18.12.2023
Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. przedstawiają się następująco: (...)
Czytaj dalej

Tablica Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

15.12.2023
Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych
Czytaj dalej

Tablica Średnie wyniki egzaminu maturalnego

15.12.2023
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły ponadpodstawowej (do 2019 r. ponadgimnazjalnej), a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej
1    32  33  34  35  36  37  38  39  40    277
Do góry

Newsletter