Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2019 roku

23.09.2019
W I półroczu 2019 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury polepszyły się w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2019 roku

23.09.2019
W II kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 79,8 mln, z tego 48,2 mln (60,4%) cudzoziemców i 31,6 mln (39,6%) Polaków.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2019 r.)

20.09.2019
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej

Infografika - Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 roku

20.09.2019
Infografika - Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 roku
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w sierpniu 2019 roku

20.09.2019
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca rzeźnego: wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego, wzrosły w sierpniu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 roku

20.09.2019
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4% (wobec wzrostu o 6,7% w sierpniu 2018 r.). W porównaniu z lipcem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2019 roku

20.09.2019
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) we wrześniu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu 2019 r., ale niższym niż we wrześniu 2018 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przemysły kultury i kreatywne w 2017 r.

20.09.2019
W 2017 r. działalność prowadziło 108,8 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych. Przeważającą większość podmiotów (98,6%) stanowiły mikro-przedsiębiorstwa, skupiające niemal 70% pracujących w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 roku

19.09.2019
Według wstępnych danych w sierpniu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,4% w porównaniu z sierpniem 2018 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2019 roku

19.09.2019
W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,0%, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 6,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,5%.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19
Do góry

Newsletter