Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku

14.10.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 1 024,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 083,7 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja budowlano-montażowa w 2021 roku

14.10.2022
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób: wg działów, grup PKD 2007, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.

14.10.2022
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2022 r. w stosunku do I–III kwartału 2021 r. wyniósł 113,3 (wzrost cen o 13,3 %).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.

14.10.2022
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. wyniósł 136,7 (wzrost cen o 36,7 %).
Czytaj dalej

Tablica Średnie wyniki egzaminu maturalnego

13.10.2022
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły ponadpodstawowej (do 2019 r. ponadgimnazjalnej), a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2022

11.10.2022
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022

11.10.2022
Według stanu na koniec września 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 957,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publiczne konsultacje w sprawie zmiany europejskich ram prawnych dotyczących statystyki

10.10.2022
Komisja Europejska (Eurostat) rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie zmian ram prawnych, w których tworzona, przetwarzana oraz udostępniana jest statystyka publiczna.
Czytaj dalej

Atlas Środowiska nagrodzony w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2021”

10.10.2022
„Atlas Środowiska” zajął drugie miejsce w XX edycji konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2021”, w kategorii „Inne mapy i atlasy (drukowane)”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 29 września br. podczas trwania XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2022 r.

10.10.2022
Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej
1    94  95  96  97  98  99  100  101  102    362
Do góry

Newsletter