Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku

16.12.2022
Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej

Publikacja Wyznania religijne w Polsce 2019-2021

15.12.2022
Prezentowana książka "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021" jest 10 edycją cyklicznej serii wydawniczej Głównego Urzędu Statystycznego.Na początku publikacji omówione zostały wybrane aspekty metodologii statystycznych badań nad wyznaniami religijnymi w Polsce (Rozdział 1). Następnie, zawarto rozważania dotyczące nazw polskich Kościołów i związków wyznaniowych w perspektywie nauk o kulturze i religii (Rozdział 2) oraz pokazano i skomentowano klasyfikację Polskich Kościołów i związków wyznaniowych w układzie tradycji religijnych (Rozdział 3).
Czytaj dalej

Publikacja Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku

15.12.2022
Publikacja przedstawia: zmiany w wielkości populacji beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i ich gospodarstw domowych oraz skalę korzystania z tej pomocy wraz z regionalnym jej zróżnicowaniem; zbiorowość beneficjentów i ich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw jednoosobowych w 2021 r., z licznymi odniesieniami do początku dekady 2012–2021; ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i ich gospodarstwa domowe; problem trwałości korzystania z pomocy społecznej oraz zmiany w populacji gospodarstw z dziećmi w związku z wprowadzeniem w 2016 r. świadczenia wychowawczego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

15.12.2022
W 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%.
Czytaj dalej

Publikacja Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

15.12.2022
W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące monitorowaniu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku

15.12.2022
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5% (przy wzroście cen towarów – o 18,8% i usług – o 13,2%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,6%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku

15.12.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-październiku br. wyniosły w cenach bieżących 1 321,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 394,4 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 72,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,3%, a import o 31,0%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2022 roku

14.12.2022
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku

12.12.2022
W 1-3 kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
1    98  99  100  101  102  103  104  105  106    380
Do góry

Newsletter