Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Informacja o leasingu w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego

31.01.2019
W związku z opublikowanymi wypowiedziami na temat danych GUS dotyczących inwestycji, w tym sugestią, że dane te mogą nie uwzględniać części nakładów na środki trwałe finansowane leasingiem, Główny Urząd Statystyczny informuje, że brak wyszczególnienia leasingu jako źródła finansowania nakładów na formularzu, który firmy wysyłają do GUS, nie świadczy w żadnym razie o nie ujmowaniu takich nakładów w statystykach GUS.Podstawowym założeniem statystycznej sprawozdawczości m.in. z zakresu nakładów inwestycyjnych, wartości brutto środków trwałych, jest zgodność danych z zapisami w ewidencji księgowej jednostek objętych badaniami GUS.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018 roku

31.01.2019
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.

30.01.2019
Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2017/2018

28.01.2019
Zużycie nawozów w roku gospodarczym wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo - magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 1/2019 (692)

28.01.2019
W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych statystycznych dotyczących obrotów towarowych między krajami Unii Europejskiej; Teresa SŁABY — Housing needs of Polish seniors; Wiesława GIERAŃCZYK, Marzena LESZCZYŃSKA — Ujęcie szczęścia w wielowymiarowych badaniach jakości życia
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (styczeń 2019)

24.01.2019
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 12/2018

24.01.2019
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2018 r.

24.01.2019
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu grudnia 2018 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2018 roku

24.01.2019
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - styczeń 2019 roku

23.01.2019
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,4*.
Czytaj dalej
1    144  145  146  147  148  149  150  151  152    153
Do góry

Newsletter