Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zeszyt metodologiczny. Działalność służb ratowniczych

29.03.2019
Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny badania „Działalność służb ratowniczych”, w całości opartego na administracyjnych źródłach danych, pochodzących z zasobów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r.

29.03.2019
W 2018 r. w Polsce działało 640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) działały na terenie wszystkich województw, z tego najwięcej 80 jednostek, położonych było na terenie województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2018 roku

29.03.2019
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu ub. r., jak i bieżąca (grudzień 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2019 r. Należy jednak podkreślić, że nastroje rolników były mniej negatywne w porównaniu do poprzedniej edycji badania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

29.03.2019
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2018 r.

29.03.2019
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Nauka i technika w 2017 roku

29.03.2019
Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki techniki.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 3/2019 (694)

28.03.2019
W numerze m.in.: Adam SZULC — Transfery socjalne w Polsce w kontekście ubóstwa monetarnego i wielowymiarowego; Marek ROCKI — Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia; Anna NIEWIADOMSKA, Ewa SOBOLEWSKA-PONIEDZIAŁEK — Imigracja zarobkowa w województwie lubuskim
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w 2018 roku

28.03.2019
W 2018 r. zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. do 6,37 w tym samym okresie 2018 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 roku

27.03.2019
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny. Żłobki i kluby dziecięce

26.03.2019
Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny badania instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Żłobki i kluby dziecięce”. Jest to badanie stałe, pełne, realizowane w cyklu rocznym na formularzu sprawozdawczym OD-1. Zeszyt metodologiczny zawiera opis zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania. Przedstawiono w nim metodykę i organizację badania oraz definicje podstawowych pojęć, opisano stosowane narzędzie badawcze i sposoby publikacji danych.
Czytaj dalej
1    133  134  135  136  137  138  139  140  141    153
Do góry

Newsletter