Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 roku

04.04.2023
Ceny lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 r. wzrosły o 1,4% w stosunku do 3 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,1% i na rynku wtórnym – o 0,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,3% (w tym na rynku pierwotnym – o 10,5% i na rynku wtórnym – o 8,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w 2022 roku

04.04.2023
Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 r. wyniósł 12,4 mld zł, wobec 6,1 mld zł w poprzednim roku. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 6,5% i wyniosła 2 723,5 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego zmniejszyła się o 1,4% do kwoty 1 169,4 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 6,5% do 1 637,0 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 roku

03.04.2023
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku stanowił 3,4% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 49,1% PKB.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2022 roku

03.04.2023
Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2022 r. był korzystniejszy niż przed rokiem i wyniósł 6,1 mld zł. Wpłynął na to lepszy wynik uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), mimo gorszego niż przed rokiem wyniku zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej

Publikacja Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)

31.03.2023
Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) zawierająca dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej.
Czytaj dalej

Publikacja Statistics in Transition new series nr 2/2023

31.03.2023
15 marca 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Statistics in Transition new series”.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku

31.03.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2% (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2022 roku

31.03.2023
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2022 r. jak i bieżąca (grudzień 2022 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowała się niekorzystnie. Również prognozy na I półrocze 2023 r. są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2019 roku

31.03.2023
Podstawowe informacje o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału Produktu Krajowego Brutto (PKB).
Czytaj dalej

Konferencja SMUP w Lublinie

30.03.2023
18-19 kwietnia 2023 r.
Czytaj dalej
1    75  76  77  78  79  80  81  82  83    411
Do góry

Newsletter