Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zeszyt metodologiczny- Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu

27.07.2023
Metodologia badania walorów turystycznych w powiatach i ich otoczeniu i opracowania z tego zakresu dają podstawę do wyciągnięcia wniosków odnośnie do wartości wskaźnika walorów turystycznych powiatu wraz z jego otoczeniem. Wskaźnik ten jest oparty na różnorodnych miarach cząstkowych i dziedzinowych, dzięki którym uwzględnione zostały różne składniki (kulturowe, środowiskowe, związane z infrastrukturą turystyczną (stymulanty) oraz zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością (destymulanty)) wpływające na walory turystyczne.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w Unii Europejskiej 2023

27.07.2023
Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmiany struktury źródeł danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej wprowadzonej w 2023 roku

27.07.2023
Do końca 2022 roku podstawowym źródłem danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej były sprawozdania podmiotów gospodarki narodowej. Opracowanie metodyki pozyskiwania informacji o pracujących z rejestrów urzędowych umożliwiło zwiększenie wykorzystania danych administracyjnych w badaniu. Od 2023 roku głównym źródłem danych dla statystyk o pracujących są rejestry oraz systemy informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Ministerstwa Finansów (MF). Dane pochodzące z KRUS i ZUS zawierają informacje o osobach podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz o ich płatnikach składek, a dane pochodzące z MF informacje dotyczące podatników.
Czytaj dalej

Tablica Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r. - Tablice

27.07.2023
Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r.

27.07.2023
Na ostatni dzień lutego 2023 r. w gospodarce narodowej było 15097,1 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata. Zachęcamy do zapoznania się z tablicami (link), które przedstawiają szerszy zakres danych oraz infografiką (link) a także z informacją o zmianach w badaniu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2020-2022

27.07.2023
Według wstępnych szacunków wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2022 r. wyniosły 205,6 mld zł (stanowiły 6,7% PKB) i były wyższe niż w 2021 r. o około 36,1 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnych za 2021 r., które wyniosły 169,4 mld zł).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność służb ratowniczych w 2022 roku

27.07.2023
W 2022 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 608,8 tys. działań. Interwencje dotyczyły 136,0 tys. pożarów, 425,0 tys. miejscowych zagrożeń oraz 47,9 tys. fałszywych alarmów. Policji zostało zgłoszonych 447 wypadków tonięcia, w wyniku których śmierć poniosły 422 osoby, w tym 47 kobiet. Jednostki uprawnione do ratownictwa wodnego podjęły 1 813 akcji ratowniczych na obszarach wodnych.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Czerwiec 2023 roku

26.07.2023
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Maj 2023 roku

26.07.2023
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
1    74  75  76  77  78  79  80  81  82    437
Do góry

Newsletter