Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2017 r. aneks tabelaryczny

31.10.2018
Prezentacja informacji o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju całej sfery usług. Opis zmian zachodzących w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku

31.10.2018
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

31.10.2018
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014–2016.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018 r.

31.10.2018
W lipcu i sierpniu 2018 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 10,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 66,8% - w lipcu i 62,5% - w sierpniu.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

31.10.2018
Handel zagraniczny w 2017 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku

31.10.2018
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).
Czytaj dalej

Publikacja Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

31.10.2018
Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy w 2017 roku

31.10.2018
Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. Informacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku

30.10.2018
W 2017 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 860 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej wzrosły o 7,1% w porównaniu z rokiem 2016 i wyniosły 3 344 079 mln zł. Liczba pracujących według stanu na 31 XII 2017 r. wyniosła 5 771 669 osób, co oznacza spadek o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok

30.10.2018
Szacuje się, że wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2016 r. wyniosły 121,1 mld zł i były wyższe niż w 2015 r. o około 6,6 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,52% PKB (6,36% w 2015 r.). Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    75
Do góry

Newsletter