Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.10.2018

Opublikowane w:
M.P.2018.1054

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 31 października 2018 r.

 

w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto
na jednego mieszkańca w latach 2014–2016


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014–2016 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014–2016 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014–2016 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.


Załącznik nr 1

SZACUNKI WARTOŚCI
PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb
W LATACH 2014–2016c NA POZIOMIE MAKROREGIONÓW (NUTS 1)

Makroregiony

2014–2016
w złotych

P O L S K A ..............................

46651

Centralny ...................................

40296

Południowo-zachodni ..............

48295

Południowy ...............................

45703

Północno-zachodni .................

45549

Północny ...................................

39527

Województwo mazowieckie ....

74604

Wschodni ..................................

32751

 

a  Ceny bieżące.
b  Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
c  Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

Załącznik nr 2

 

SZACUNKI WARTOŚCI
PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb
W LATACH 2014–2016c NA POZIOMIE REGIONÓW (NUTS 2)

Makroregiony
Regiony

2014–2016
w złotych

P O L S K A ..............................

46651

Centralny

 

Regiony:

 

łódzkie ..................................

43619

świętokrzyskie ......................

33707

Południowo-zachodni

 

Regiony:

 

dolnośląskie .....................

51986

opolskie ..............................

37556

Południowy

 

Regiony:

 

małopolskie ........................

41957

śląskie ..................................

48460

Północno-zachodni

 

Regiony:

 

lubuskie ..............................

39110

wielkopolskie .....................

50560

zachodniopomorskie .........

39218

Północny

 

Regiony:

 

kujawsko-pomorskie .........

38031

pomorskie .............................

44828

warmińsko-mazurskie ........

33217

Województwo mazowieckie

 

Regiony:

 

mazowiecki regionalny ......

39634

warszawski stołeczny .........

102369

Wschodni

 

Regiony:

 

lubelskie ...............................

32213

podkarpackie .......................

32981

podlaskie ..............................

33309

a  Ceny bieżące.
b  Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
c  Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

Załącznik nr 3

 

SZACUNKI WARTOŚCI
PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb
W LATACH 2014–2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3)

Regiony

Podregiony

2014–2016

w złotych

P O L S K A ..............................

46651

Dolnośląskie

 

Podregiony:

 

jeleniogórski .........................

38011

legnicko-głogowski ...........

66634

wałbrzyski ............................

34469

wrocławski ............................

47261

m. Wrocław ..........................

76850

Kujawsko-pomorskie

 

Podregiony:

 

bydgosko-toruński ............

48495

grudziądzki ...........................

31125

inowrocławski .......................

30842

świecki ..................................

34667

włocławski ............................

32196

Lubelskie

 

Podregiony:

 

bialski ...................................

27677

chełmsko-zamojski ............

24848

lubelski .................................

43237

puławski ...............................

28593

Lubuskie

 

Podregiony:

 

gorzowski .............................

38868

zielonogórski ........................

39257

Łódzkie

 

Podregiony:

 

łódzki ....................................

39489

m. Łódź ................................

57870

piotrkowski ...........................

44572

sieradzki ...............................

31712

skierniewicki .........................

33723

 

SZACUNKI WARTOŚCI
PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb
W LATACH 2014–2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3) (cd.)

Regiony

Podregiony

2014–2016
w złotych

Małopolskie

 

Podregiony:

 

krakowski .............................

34727

m. Kraków ............................

76337

nowosądecki .........................

29156

nowotarski ............................

26454

oświęcimski ..........................

35782

tarnowski ..............................

30204

Mazowiecki regionalny

 

Podregiony:

 

ciechanowski ........................

33580

ostrołęcki ..............................

33803

płocki ....................................

69728

radomski ...............................

32307

siedlecki ................................

35841

żyrardowski ..........................

41461

Opolskie

 

Podregiony:

 

nyski .....................................

28526

opolski ..................................

43030

Podkarpackie

 

Podregiony:

 

krośnieński ...........................

27531

przemyski .............................

24731

rzeszowski ............................

41056

tarnobrzeski ..........................

34276

Podlaskie

 

Podregiony:

 

białostocki ............................

38593

łomżyński .............................

29705

suwalski ................................

28790

 

SZACUNKI WARTOŚCI
PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb
W LATACH 2014–2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3) (cd.)

Regiony
Podregiony

2014–2016
w złotych

Pomorskie

 

Podregiony:

 

chojnicki ...............................

29923

gdański .................................

34140

słupski ..................................

34826

starogardzki ..........................

37191

trójmiejski .............................

66305

Śląskie

 

Podregiony:

 

bielski ...................................

48736

bytomski ...............................

34154

częstochowski .......................

39857

gliwicki .................................

56676

katowicki ..............................

62616

rybnicki ................................

40653

sosnowiecki ..........................

43943

tyski ......................................

59381

Świętokrzyskie

 

Podregiony:

 

kielecki .................................

36750

sandomiersko-jędrzejowski ...

28890

Warmińsko-mazurskie

 

Podregiony:

 

elbląski .................................

31570

ełcki ......................................

26939

olsztyński ..............................

37576

 

SZACUNKI WARTOŚCI
PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb
W LATACH 2014–2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3) (dok.)

Regiony

Podregiony

2014–2016
w złotych

Warszawski stołeczny

 

Podregiony:

 

m. st. Warszawa ....................

137246

warszawski wschodni .......

39591

warszawski zachodni .........

67204

Wielkopolskie

 

Podregiony:

 

kaliski ...................................

41580

koniński ................................

35402

leszczyński ...........................

41813

pilski .....................................

35535

poznański  ............................

57267

m. Poznań .............................

92551

Zachodniopomorskie

 

Podregiony:

 

koszaliński ............................

38154

m. Szczecin ...........................

55394

szczecinecko-pyrzycki ........

28153

szczeciński ............................

36497

 

a  Ceny bieżące.
b  Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
c  Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).


Archiwum

Do góry

Newsletter