Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Transport - wyniki działalności w 2015 r.

16.08.2016
Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg województw), taborze transportowym (wg rodzaju taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzaju pojazdów i województw), przewozach ładunków i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunikacji), przeładunkach w portach morskich (wg grup ładunków i portów) i lotniczych (wg portów), ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów (wg portów), ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych (wg portów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w transporcie. Informacje dotyczące: ruchu środków transportu na przejściach granicznych (granica wschodnia), wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie w krajach UE.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Czerwiec 2016 r.

16.08.2016
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 roku

12.08.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,7%, przy wzroście cen usług – o 0,5%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2015 roku

12.08.2016
Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Specyfika infrastruktury dróg wodnych wpływa na czynniki kształtujące popyt na przewozy żeglugą śródlądową. Warunki nawigacyjne przekładają się bezpośrednio na podstawowe parametry konstrukcyjne taboru wykorzystywanego do przewozów w żegludze śródlądowej, w tym na stosunkowo małą ładowność barek, jak również na wielkość przewozów. W 2015 r. odnotowano wzrost liczby ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim przewozów zagranicznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2016 roku

12.08.2016
W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 392881,3 mln zł, a import 374685,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18196,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9113,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,4%, a import był wyższy o 4,0%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2016 roku

12.08.2016
W II kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,0%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2016 r.

12.08.2016
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg form prawnych, rodzaju kapitału, liczby pracujących.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r.

12.08.2016
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r. w stosunku do czerwca 2016 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej

Publikacja Zasady metodyczne - Badania statystyczne z zakresu energii ze źródeł odnawialnych

11.08.2016
Zasady metodyczne zbierania i prezentowania danych o energii ze źródeł odnawialnych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r.

09.08.2016
Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r. wyniosło 4019,08 zł.
Czytaj dalej
1    605  606  607  608  609  610  611  612  613    636
Do góry

Newsletter