Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 1/2017 (668)

30.01.2017
W numerze m. in: Waldemar FLORCZAK — Szacunki kosztów systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce; Aleksandra HAŁKA — Zdezagregowany wskaźnik inflacji w polityce pieniężnej banku centralnego ...
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2016 roku

30.01.2017
W grudniu 2016 r. pogłowie bydła liczyło 5985,1 tys. sztuk, wskazując wzrost w skali roku o 3,9%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 6,2 % , młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6,9% i bydła dorosłego o 0,6%.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2016 roku

30.01.2017
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 12/2016

25.01.2017
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2016 roku

25.01.2017
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r.

25.01.2017
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r.
Czytaj dalej

Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

23.01.2017
W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2016 r.

20.01.2017
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2017 roku

20.01.2017
W styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają oceny koniunktury lepsze od formułowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    81
Do góry

Newsletter